Daar lopen twee mensen


Daar lopen twee mensen, ze zijn toch zo moe.
Ze moeten van de keizer naar Bethlehem toe.
't Zijn Jozef en Maria, ze hebben een geheim.
Ze krijgen van de Here een kindje klein.

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren
Glorie, glorie, gloria, Halleluja!

Ze kloppen aan de deuren, maar wat een verdriet.
Er zijn zoveel mensen, een plaats is er niet.
Alleen nog maar een stalletje, het is er zo klein
Maar Jozef en Maria, die vinden het er fijn.

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren
Glorie, glorie, gloria, Halleluja!

Ze kunnen gaan slapen, maar toen in die nacht,
Werd het kindje in de kribbe gebracht.
Het is Jezus, geboren in een stal.
Feest op de aarde, feest overal!

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren
Glorie, glorie, gloria, Halleluja!