Komt nu gij herders


(Engelen:)
Komt nu gij herders
Gij mannen van 't veld
Komt en verstaat
Wat Gods boodschap u meldt.
't Kind is geboren
Door God verkoren
Gaat hem dan zoeken
In stro en doeken
Vreest niet weest blij!

(Herders:)
Laat ons gaan zien
dan in Bethlehems stal
Hem van wie zongen de engelen ál;
Voor Hem ons buigen,
danken en juichen,
alom verkonden
wat wij daar vonden, Halleluja!

(Allen:)
Eng'len verkondden
het herders die nacht,
Maar ook aan ons
wordt de boodschap gebracht.
vrede op aarde,
eeuwige waarde,
in mensen allen
een welgevallen,
ere zij God!