Stille nacht, heilige nacht!


Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Stille nacht, heilige nacht


bron: Kerstliederen voor piano, samenstelling Folk Dean

Stille nacht, heilige nacht,
In een stal sluimert zacht,
Op wat stro in een kribje ter neer,
ligt het Kindje, der hemelen Heer,
Heilig wichtje slaap zacht,
Heilig wichtje slaap zacht.

Stille nacht, heilige nacht,
Davids zoon, lang verwacht,
Die tot God ons terugbrengen zal,
Werd geboren in Bethlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht,
Eeuwen lang reeds verwacht,
Hoort hoe d'engelen zingen verblijd:
"Vred' op aard' ", klinkt het wijd en zijd,
Christus de Redder is daar,
Christus de Redder is daar.

Stille nacht, heilige nacht


bron: Twintig bekende kerstliederen voor piano en zang, door Gerard Hengeveld

Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort,
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Eng'len houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.

Stille nacht, heilige nacht
Eeuwenlang al verwacht,
Godes Moeder met zorgen vervuld,
Heeft haar Kindje in doekjes gehuld.
Groet den Heer van 't heelal
Groet den Heer van 't heelal.

Stille nacht, heilige nacht,
't Wonderwerk is volbracht,
d' Almacht ligt hier in 't menselijk stof
Hoort hoe d'engelen zingen zijn lof.
Schenkt den Heiland uw hert
Schenkt den Heiland uw hert.

Stille nacht, heilige nacht


bron: Kerkboek voor liturgie en gezin (beter bekend als de Randstadbundel)
uitgeverij: Gooi en Sticht, Hilversum

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht,
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God! liefde lacht
vriend'lijk om uwe god'lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van uwe geboort',
Jezus, van uwe geboort'!

Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst uw pracht;
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,
Jezus, de redder, ligt daar.

Stille nacht, heilige nacht!


Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort,
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Eng'len houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.

Stille nacht, heilige stond,
D'englenstem ruist in het rond;
Vrede op aarde, een zalige vree
deelt nu God aan zijn kinderen mee!
jesus leeft en Hij bracht
Licht in de duistere nacht
Klik op de notenbalk voor de muziek. midi