't Is geboren het godd'lijk kind

't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde
't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt.

't Ligt in doeken, het ligt in strooi
Jozef waakt bij het slapend kindje
't Ligt in doeken, het ligt in strooi
't Is zo arm maar zo wondermooi!

't Is geboren het godd'lijk kind
Jubel hemel, en jubel aarde
't Is geboren het godd'lijk kind
Dat de mensen met God verbindt!

't Is geboren het godd'lijk kind

't is geboren, het Godd'lijk Kind,
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

Schrik niet herders, weest welgezind,
laat uw schaapkens in die valleien,
schrikt niet herders, weest welgezind,
daar gij eerst uw Verlosser vindt.

't is geboren, het Godd'lijk Kind,
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

In een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
op wat stro moet 't Zijn leden spreien,
in een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
waar Zijn moeder 't in doekjes windt.

't is geboren, het Godd'lijk Kind,
komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
't is geboren, 't Godd'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.