Wie lopen hier aalmoal mit lichtjes


Wie lopen hier aalmoal mit lichtjes
Doar is Suntermeerten ja veur.
Doar boven doar schienen de steerns
en wie zingen hier veur joen deur
De wind dij waait de meulen draait
rabimmel rabammel rabom
De hèn dij koakelt, hoan dij kraait
rabimmel rabammel rabom

Gehoord in Appingedam (Groningen).