Liedjes voor op het schoolplein

ik heb een vraagje over een aantal van die heen en weer loop liedjes die we op het schoolplein deden.
Ken je misschien het vervolg van deze liedjes ??

je stond in twee rijen tegenover elkaar en zong het eerste deel van het liedje terwijl je als 2 rijen op elkaar toe liep en weer uit elkaar ging.
De tekst ging ongeveer als volgt:
de rivier de Rhne is een wilde vloed
wil je mee naar over / Rome / ??
kijk dan hoe dat moet

met z'n tween aangelopen
naar de overkant
....... ?
want je bent aan land ?
Tijdens het tweede deel van het liedje gingen de twee kinderen die op n van de kopse kanten stonden hand in hand tussen de andere kinderen door dansen tot ze aan het eind aan de andere kant weer in de rij gingen staan.


Kwart voor enen stonden we op onze tenen,
hummehummehummehummehummetje,
kwart voor twen....etc

Kringspel

We liepen hierbij rond in een kring, en deden de bewegingen.
Aanvulling kwart voor ene.

Kwart voor ene, liep ik op mijn tenen
Hummehummehummehummehummetje
Kwart voor tweee, viel ik naar beneee(die derde e was twee-e)
Hummehumme enz (na elke regel)
Kwart voor drieee, zat ik op mijn knieen
H
Kwart voor viere, liepen wij te zwieren
H
Kwart voor vijve, stonden wij te kijven
H
Kwart voor zesse, stonden wij te kletsen
H
Kwart voor zeve, stonden wij te beven
H
Kwart voor achte, stonden wij te wachten
H
Kwart voor nege, liepen we in de regen
H
Kwart voor tiene, stonden we te grienen
H
Kwart voor elve, dacht ik bij mezelve
H
Kwart voor twaalve, gingen ...we naar bed.


Dan zakte de hele kring in en lag iedereen op de grond.


Dit liedje deden we omstreeks 1956 op de speelplaats.

Dit is een springtouw liedje

Tussen de ketel en de koffiepot
en ik sta er bovenop (bovenop het touw gaan staan)
en de kikkers in de sloot (hurkend springen)
en de ooievaar op een poot (op 1 been springen)
en de meisjes op ballet ( ronddraaien)
en de jongens op de schuiftrompet retteketet (trompet spelen)
en nu word ik eruit gezet

Aan het eind moest je dan uit het touw springen
Liedje voor elastieken

Ela-stie-ken
d'r in
'd'r op
d'r uit
halve draai
Kippekruid

ik zoek een jongen met beatle haar
beatle haar en een jazz gitaar.
knal rode sokken en een spijkerbroek
dat is de jongen die ik zoek
benen wijd {dan spring je je benen wijd}
armen wijd{gooi je armen wijd uit elkaar}
heupen opzij{gooi je heupen opzij}
en je hoofd erbij{gooi je hoofd een kant op}
o,jippie jee oleo,jippie jee ole{dan ga je heel gek dansen met alle ledenmaten}

Ik zoek een jongen met beatle-haar,
Beatle-haar en een jazzgitaar
Vuurrode sokken en een spijkerbroek,
Dat is de jongen die ik zoek
Benen wijd, armen wijd, heup opzij en kusje erbij
Jippie jehee ole, jippie jehee, ole

Jantje van de buren
is echte amerikaan
's morgens vroeg staat ie op z'n kop
schopt z'n schoenen naar de maan
boogie boogie boogie, yeah, yeah
boogie boogie boogie, yeah, yeah

Rode bessen lust ik graag,
blauwe nog veel liever.
Meisjes zoenen doe ik graag,
jongebs nog veel liever.
Raad eens wie ik tegen kwam,
(meisje) met haar vrijertje.
Raad eens hoe hij heette.....

A B C D E F.......enz.

(Bij de letter van de bewuste jongen, stapt het meisje uit de rij)

Skillemedinkie dinkie dinkie
skillemeninkie do I love you (2x)
I love you in the morning
and I love you in the night
I love you in the evening when the stars are shining bright (aait aait aait)
Skillemedinkie dinkie dinkie
Skillemedinkie do I love you
Tegelijk met z'n allen in een kring staan,
handjeklap doen (doorgeven van "de vijf") en in tegengestelde richting lopen
(net als met jan huigen in de ton)

2. De koninklijk marine is altijd even net,
ze dragen blauwe pakken en ook een blauwe pet.
Een pet met 16 letters waar op geschreven staat:
de koninklijk marine is altijd even laat.
(of : de hollandse marine die nooit verloren gaat
of : De koninklijke marine die is geen daalder waard!)

Mijn pappie is matroos,troos,troos,
hij is al 14 jaren in de oost,oost,oost,
en als hij terug komt van de zee,zee,zee,
brengt hij mij een aapje mee.

O.. (naam ) huil maar nie....t,
je krijgt je (naam ) nie....t,
Hij is al mili militair, en komt nooit weer.
Daar achter in de sloo....t,
daar ligt je (naam ) doo....d,
hij is al mili militair en komt nooit meer!

(nieuwe melodie)

Mijn pappie vaart op zee zee zee
Al met de marine mee mee mee
Dat vinden wij allen zo fijn fijn fijn
Om bij de marine te zijn zijn zijn

(weer nieuwe melodie:)

O lieve .......
Vergeet ............ niet
Het is je lieve-lieveling en ook je schat!


Rood is de liefde, zwart is de rouw
(meisje) zal worden (jongen) z'n vrouw
Altijd en altijd denkt zij aan hem
Al aan z'n ogen, al aan z'n stem
Al aan de zoenen die hij haar gaf
Toen zij voor 't eerst in zijn armen lag
(meisje), (meisje) engeltje van goud
Wil je wel geloven dat (jongen) van je houdt.

Negen maanden later stond er in de krant
(meisje) kreeg een baby zo dik als een olifant
Baby, baby, engeltje van goud
Wil je wel geloven dat je moeder van je houdt

3. daar komt meneer pantoffel aan ajoekajehjeh,
daar komt meneer pantoffel aan ajoekajeh,
wat komt meneer pantoffel doen ajoekajehjeh,
wat komt meneer pantoffel doen ajoekajeh................

Daar kwamen twee pantoffels aan, ajoekajehehe (2x)
wat zeiden die pantoffels dan, ajoekajehehe (2x)
dat .... moest gaan trouwen, ajoekajehehe (2x)
met wie moest .... dan trouwen, ajoekajehehe (2x)
zij/hij moet met ... trouwen, ajoekajehehe (2x)

Dan was dat natuurlijk erg lachen, verzonnen 2 kinderen een nieuwe naam
en begonnen met zingen, weer helemaal opnieuw.
Deze 2 kinderen stonden tegenover ons, en terwijl ze dit zongen,
liepen ze op het eerste gedeelte van de eerste regel
(daar kwamen twee pantoffels aan) naar ons toe, tot de helft,
en dan weer achteruit op het laatste gedeelte van de eerste regel (ajoekajehehe).
Wij herhaalden hen, en liepen op het eerste gedeelte van de regel ook naar voren,
tot de helft, en op het laatste gedeelte weer achteruit.


4.Onder die blauwe ardennen dennen
Zag ik ons ...... verliefd
Zeg ............. kun jij mij vertellen tellen
Ben jij op ........verliefd

Al in die boerensloot
Daar lagen zij samen bloot

5. Het hondje van de bakker ( 2x)
had vies gedaan (2x)
het was gaan zwemmen (2x)
zonder zwembroekje aan (2x)
en van je hela hela hela holala (3x),
hela hela hela ho!

een agentje kwam eens kijken (2x)
hij zei: jij vieze hond (2x)
jij mag niet zwemmen (2x)
in je vieze blote kont (2x)
en van je hela hela hela holala (3x),
hela hela hela ho!

Daar hoog in de bergen (2x)
woont een chinees (2x)
zijn naam is henkie penkie (2x)
da's net zo iets als kees
en van je hela hela hela holala (hoi) (3x)
hela hela hela ho

Hij heeft daar een klein tentje (2x)
bij de chinese muur (2x)
hij verkoopt daar pinda pinda (2x)
en augurken in het zuur
en van je hela hela hela holala (hoi) (3x)
hela hela hela ho

Daar boven op de berg (2x)
daar woont een stiehier (2x)
Hij geeft geen melluk (2x)
maar Heineken bier (2x)
en van je hela hela hela holala (hoi) (3x)
hela hela hela ho

't is koers op de bergen (2x)
Hinault rijdt op kop (2x)
Zoetemelk kan nie volgen (2x)
zijn pillekes zijn op (2x)
en van je hela hela hela holala (hoi) (3x)
hela hela hela ho

Te Lourde op de bergen (2x)
verscheen in een grot (2x)
vol glans en vol glijster (2x)
de moeder van god (2x)
en van je hela hela hela holala (hoi) (3x)
hela hela hela ho

...(Wie kent er nog meer coupletten?)
Bij de laatste twee is er steeds een voorzinger en de rest van de groep zingt dan na

de eerste was een cowboy
de tweede was een meid
de derde kon niet komen
de vierde had geen tijd
de vijfde was te mager
de zesde was te dik
de zevende had de billen van de achtste ingeslikt
en rood is de liefde, zwart is de rouw
en (meisje) wordt later (jongen ) zijn vrouw
en als hij dan thuis komt,
dan wacht ze op hem, eerst ??????????????/

de eerste was een rococo
de tweede was een merrieshow
de derde was een hoeleahoep
de vierde was een skip skip ????????

karel n brak zijn been
karel twee zwom in de zuiderzee en zwemmen dat ie dee
n, twee
karel drie brak zijn linker voetbalknie
n, twee,drie
karel vier dronk veel glaasjes amstel bier
n, twee,drie,vier
karel vijf sloeg zijn eigen wijf de longen uit d'r lijf
1,2,3,4,5
Karel zes kurk op de fles
1,2,3,4,5,6
karel zeven stond te beven
karel acht staat op wacht
karel negen , voetjes vegen
karel tien vloog in zijn vliegmachien enz.????????