Altijd vreugd en nooit verdriet


Altijd vreugd en nooit verdriet
Dit lot vind men op aarde niet.
Ik kan dus niet wensen, dat het leven,
Je niets dan voorspoed zou geven,
Maar dit wens ik van ganser hart,
Ontvang veel vreugd en weinig smart.