Blijde uren vol van vreugd


Blijde uren vol van vreugd'
Geve God je in je jeugd.
En zend Zijn hand droefheid of smart
Zoek bij Hem vrede voor het hart