Dank Hem voor elke nieuwe morgen


Dank Hem voor elke nieuwe morgen
Dank Hem voor elke nieuwe dag
Dank Hem dat je met al je zorgen
bij Hem komen mag.