Een uur zo snel voorbij


Een uur zo snel voorbij
is toch niet zonder waarde
Gewis, het hoort aan God
als alles hier op aarde.
Gebruik je tijd dus goed
want snel vervliegt het leven.
En rekenschap daarvan
moet je aan God eens geven.