Een vlugge hand,


Een vlugge hand,
Een goed verstand,
Zijn op deez' aard,
De mens veel waard.
Maar nog veel meer,
Wanneer de Heere,
Een nieuw hartje geeft,
Dat voor Hem leeft.