Geef de Heere 't roer in handen


Geef de Heere 't roer in handen
van je aardse levensschip
Hij kent elke rots en klip.
Is je scheepje groot of klein
Laat de Heiland stuurman zijn!