Het aardse leven


Het aardse leven heeft
twee wegen, zegt de Heere,
Orpa koos voor zich de brede,
Ruth de smalle,God ter eere,
Meisjelief,wat zul jij kiezen?
De brede of de smalle weg?
De brede weg vol zonneschijn
geeft op haar einde zorg en pijn.
De smalle weg vol spot en hoon
geeft op haar eind de gloriekroon.