Ik zou jullie willen geven


Ik zou jullie willen geven
een pondje rozengeur
en een zak vol hoop op zegen
en een kilo fleur en kleur
en een handvol welbehagen
en een pluimpje op je hoed
en al jullie levensdagen
een opgewekt gemoed