Tussen taalwerk en sommen


Tussen taalwerk en sommen
Lezen, schrijven en zo meer
Ben ik in mijn pen geklommen
Schrijf ik jou dit versje neer.
Dat je later nog zult weten
Als je deze regels leest
En je veel weer bent vergeten
Wie deze juf toch is geweest